Posts tagged: QDII

外汇管理局:QDII额度一次放出30多亿美金

views 359 views    0
2020-09-29    金融财经    views 359 views    0

2020.09.23日,外管局最新公布的审批表显示,包括11家公募基金在内的18家金融机构合计获配33.6亿美 […]

QDII,QFII,RQFII,ETF,LOF,FOF

views 708 views    0
2015-07-20    理财投资    views 708 views    0

经过了前期股市大震荡后,更多的投资者愿意将钱交给基金,让专家代为理财,机构主导市场的时代重新来临。不过在庞大的 […]