Posts tagged: 2850

李大霄:A股从开市以来只有4个地方才可以买

views 188 views    0
2016-01-21    理财投资    views 188 views    0

中国股市婴儿底仍然存在,而且我认为婴儿底2比婴儿底1要高。中国的股票市场从开市以来只有4个地方才可以买, 32 […]

从5178到2850:A股惊魂72天发生了什么?

views 253 views    0
2015-09-05    理财投资    views 253 views    0

从5178到2850:A股惊魂72天全回顾 自6月15日A股调整以来,短短72天,从5178点跌至2850点, […]