clojure map数据结构的常用方法,小结一下


map 各种排序

(println (sorted-map-by > 1 "a", 2 "b", 3 "c"))   ;; {3 c, 2 b, 1 a}

;; 相等 value 取一个
(let [results {:A 1 :B 2 :C 2 😀 5 :E 1 :F 1}]
 (println (into (sorted-map-by (fn [key1 key2]
                 (compare (get results key2)
                      (get results key1))))
         results)))       ;;  {:D 5, :C 2, :A 1}

;; 全不等 value 
(let [results {:A 1 :B 2 :F 4 :E 3 😀 6 :C 5}]
 (println (into (sorted-map-by (fn [key1 key2]
                 (compare (get results key2)
                      (get results key1))))
         results)))       ;;  {:D 6, :C 5, :F 4, :E 3, :B 2, :A 1}

;; value 升序
(let [results {:A 1 :B 2 :F 4 :E 3 😀 6 :C 5}]
 (println (into (sorted-map-by (fn [key1 key2]
                 (compare [(get results key1) key1]
                      [(get results key2) key2])))
         results)))  ;;  {:A 1, :B 2, :E 3, :F 4, :C 5, 😀 6}

;; value 降序
(let [results {:A 1 :B 2 :F 4 :E 3 😀 6 :C 5}]
 (println (into (sorted-map-by (fn [key1 key2]
                 (compare [(get results key2) key2]
                      [(get results key1) key1])))
         results)))  ;;  {:D 6, :C 5, :F 4, :E 3, :B 2, :A 1}

;; value 升序
(let [results {:A 1 :B 2 :F 4 :E 3 😀 6 :C 5}]
 (println (into (sorted-map-by (fn [key1 key2]
                 (compare [(get results :key1) key1]
                      [(get results :key2) key2])))
         results)))  ;;  {:A 1, :B 2, :C 5, 😀 6, :E 3, :F 4}

;; value 降序
(let [results {:A 1 :B 2 :F 4 :E 3 😀 6 :C 5}]
 (println (into (sorted-map-by (fn [key1 key2]
                 (compare [(get results :key2) key2]
                      [(get results :key1) key1])))
         results)))  ;;  {:F 4, :E 3, 😀 6, :C 5, :B 2, :A 1}


;; 默认升序排列
(println (into (sorted-map) {:2013-12-23 0, :2013-12-22 0, :2013-12-21 0, :2013-12-20 3600, :2013-12-24 0, :2013-12-18 0, :2013-12-19 3600}))
;; {:2013-12-18 0, :2013-12-19 3600, :2013-12-20 3600, :2013-12-21 0, :2013-12-22 0, :2013-12-23 0, :2013-12-24 0}

;; 取排序后最末一个
(println (last (into (sorted-map) {:2013-12-23 0, :2013-12-22 0, :2013-12-21 0, :2013-12-20 3600, :2013-12-24 0, :2013-12-18 0, :2013-12-19 3600})))
;; [:2013-12-24 0]


;; 自定义key降序排序
(let [results {:2013-12-23 0, :2013-12-22 0, :2013-12-21 0, :2013-12-20 3600, :2013-12-24 0, :2013-12-18 0, :2013-12-19 3600}]
 (println (into (sorted-map-by (fn [key1 key2]
                 (compare [(get results :key2) key2]
                      [(get results :key1) key1])))
         results)))  
;; {:2013-12-24 0, :2013-12-23 0, :2013-12-22 0, :2013-12-21 0, :2013-12-20 3600, :2013-12-19 3600, :2013-12-18 0}


先排序后取值

;; 先对日期排序,然后取前num天
(defn take-sort-data [data num]
  (let [
     result-sorted (into (sorted-map-by (fn [key1 key2]
                        (compare [(get data :key2) key2]
                             [(get data :key1) key1]))) data)  ;; 对日期排序
     result (select-keys result-sorted (take num (keys result-sorted)))]
   (println "data = " data)
   (println "result-sorted = " result-sorted)
   (println "result = " result)
   (println "json/write-str result = " (json/write-str result)))
  )

(let [data {:2013-12-23 0, :2013-12-22 0, :2013-12-21 0, :2013-12-20 3600, :2013-12-24 0, :2013-12-18 0, :2013-12-19 3600}]
 (take-sort-data data 6)
 (take-sort-data data 4)
 )

;; (take-sort-data data 6) 's result
;data = {:2013-12-24 0, :2013-12-23 0, :2013-12-20 3600, :2013-12-21 0, :2013-12-22 0, :2013-12-18 0, :2013-12-19 3600}
;result-sorted = {:2013-12-24 0, :2013-12-23 0, :2013-12-22 0, :2013-12-21 0, :2013-12-20 3600, :2013-12-19 3600, :2013-12-18 0}
;result = {:2013-12-19 3600, :2013-12-20 3600, :2013-12-21 0, :2013-12-22 0, :2013-12-23 0, :2013-12-24 0}
;json/write-str result = {"2013-12-19":3600,"2013-12-20":3600,"2013-12-21":0,"2013-12-22":0,"2013-12-23":0,"2013-12-24":0}
;
;; (take-sort-data data 4) 's result
;data = {:2013-12-24 0, :2013-12-23 0, :2013-12-20 3600, :2013-12-21 0, :2013-12-22 0, :2013-12-18 0, :2013-12-19 3600}
;result-sorted = {:2013-12-24 0, :2013-12-23 0, :2013-12-22 0, :2013-12-21 0, :2013-12-20 3600, :2013-12-19 3600, :2013-12-18 0}
;result = {:2013-12-21 0, :2013-12-22 0, :2013-12-23 0, :2013-12-24 0}
;json/write-str result = {"2013-12-21":0,"2013-12-22":0,"2013-12-23":0,"2013-12-24":0}参考推荐:sorted-map


sorted-map-by


compare