Posts tagged: Samza

大数据框架对比:Hadoop、Storm、Spark、Flink、Samza

views 548 views    0
2019-11-25    Storm/Hadoop    views 548 views    0

Hadoop,HBase,Storm,Spark 是什么 Hadoop = HDFS + Hive + Pig […]

大数据流式处理框架:Storm、Spark、Samza

views 303 views    0
2015-03-22    Storm/Hadoop    views 303 views    0

摘要:许多分布式计算系统都可以实时或接近实时地处理大数据流,本文将对Storm、Spark和Samza等三种A […]

回顶部