Posts tagged: QE

中国式QE来临,央行信贷资产质押大放水七万亿

views 194 views    0
2015-11-07    理财投资    views 194 views    0

自存贷比取消的消息还未落地开始,业内许多人就开始预言,将释放约7万亿信贷资金。如今,存贷比真的取消了,7万亿信 […]

经济常识术语:QE,QFII,CPI,PPI,公募,私募

views 534 views    0
2015-05-18    理财投资    views 534 views    0

GDP 和 GNP GDP(Gross Domestic Product, 国内生产总值),是个地域概念,是指 […]

白话财经:中国版QE是个什么鬼?

views 243 views    0
2015-05-14    理财投资    views 243 views    0

导语 : 量化宽松货币政策(QE)最初由日本央行2001年提出,是指在利率等常规货币政策工具不再有效 […]