Posts tagged: 4G

1G、2G、3G、4G、5G 移动通信技术发展简史

views 923 views    0
2019-03-17    网络常识    views 923 views    0

移动通信系统从第一代移动通信系统(1G)开始逐渐发展,目前已经发展到第四代移动通信系统(4G),第五代移动通信 […]

中国移动4G话费流量套餐

views 537 views    0
2017-01-02    生活小札    views 537 views    0

中国移动官网: http://www.10086.cn 中国联通官网: http://ww […]

4G:移动 PK 联通

views 260 views    0
2014-03-19    科技资讯    views 260 views    0

继中国移动、中国电信启动4G商用之后,中国联通在3月18日召开的合作伙伴大会上公布了其4G资费体系、终端运营以 […]