Posts tagged: 纯利润

毛利润、纯利润、净利润之间区别

views 525 views    0
2018-09-29    会计法务    views 525 views    0

毛利润 毛利润 = 销售价格 - 原料进价 - 人工费   纯利润 也称为“净利”、“纯收入”,一般 […]

回顶部